عنوان دستاورد
طراحی و ساخت دستگاه تزریق دارو – پمپ دسفرال

بازار هدف
بیمارستان ها – بیماران تالاسمی

معرفی دستاورد
پمپ سرنگی با پیشرفت علم پزشکی داروهای حساسی کشف شده اند که برای تزریق آنها به بیمار دقت زیادی لازم است. در تزریق این داروها عموما دو مشکل عمده وجود دارد: یکی آنکه نیمه عمر بسیاری از آنها کوتاه است و سریعا در سطح سرمی اثر می گذارند، به طوری که چند دقیقه تأخیر، تعجیل یا عدم دقت در دز تزریق شده، اثربخشی دارو بر بیمار را تغییر خواهد داد. دوم اینکه با توجه به حجم کم این داروها، سرعت تزریق نیز نقش بسیار زیادی در اثر بخشی داروها دارد، به طوری که با کمی خطا در سرعت تزریق، یا دارو اثر لازم را نخواهد داشت یا اینکه اثرات سوء over dose به وجود خواهد آمد.
امروزه دستگاههای مختلفی ساخته شده اند که با استفاده از یک سیستم میکروپروسسوری، دقت بالایی در سرعت و حجم تزریق انواع داروها، برای بیماران مختلف فراهم کرده است. از متداول ترین این دستگاهها، انواع اینفیوژن پمپ، پمپ سرنگی، PCA برای تزریق داروهای ضد درد، پمپ تالاسمی، پمپ انسولین و پمپهای implant که در داخل بدن کاشته می شوند را می توان نام برد.
با توجه به اینکه این دستگاه وارداتی بوده و هیچ شرکتی در داخل آن را تولید نمی کند و بنا به درخواست و تقاضای بازار امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد. این دستگاه نمونه قبلی ندارد و ترکیب دو دستگاه با یکدیگر است. دستگاه پمپ تزریق و پمپ دسفرال با یکدیگر ترکیب می شوند و دستگاهی جدید را ایجاد می کند.

نام صاحب دستاورد
حمیدرضا حدادی – حسین حامدی – محمد سهرابی – محمد امیدی

دبیرخانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای